Haber

4 Sağlık Meslek Kuruluşlarından Sağlık Bakanlığına çağrı: “Afetlerde Hekim ve Sağlık Çalışanlarına en az 15 gün mazeret izni verilmelidir”

Hekim Birlik Sen Birliği (Hekim Birlik Sen), Tabip-Sen, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), depreme maruz kalan doktor ve sağlık çalışanları için taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti. 10 ilde Unutulmamalıdır ki hekimler önce insandır. Depremden etkilenen hekimlerimiz adına gönüllü olarak çalışmaya hazırız. Hekimlerin ve sağlık personelinin gönüllülüğü esas alınmalıdır” dedi.

Hekim Birlik Sen, Tabip-Sen, AHEF, AHESEN, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ve büyük hasara yol açan depremden etkilenen doktor ve sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı’na taleplerini ilettiklerini bildirdi. ve 10 ilde can kaybı. ilan edildi. 4 sağlık meslek kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, “Unutulmamalıdır ki hekimler önce insandır. Depremden etkilenen hekimlerimiz adına gönüllü olarak çalışmaya hazırız” mesajı verildi.

Hekim Birlik Sen, Tabip-Sen, AHEF, AHESEN, “Sağlık Bakanlığı ve ilgililere açık çağrı” ile Bakanlıktan şunları talep etti:

“İLAÇ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EN AZ 15 GÜN ÖZÜRLÜ İZİN VERİLMESİ GEREKİYOR”

“Yas tutmaya, ailelerini korumaya ve yaralarını sarmaya çalışan hekim ve sağlık personeline genel olarak en az 15 gün mazeretli izin verilmelidir. Hekim ve sağlık personelinin gönüllülük esasları esas alınmalıdır:

“KRONİK HASTALIĞI OLAN 60 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREV DIŞINDA BULUNMALIDIR”

Doktor ve sağlık çalışanlarından çok afet bölgesi dışından gelen gönüllülere görev verilmeli, ardından gönüllü doktor ve sağlık çalışanları görevlendirilmelidir. Birinci ve ikinci derece yakınını kaybetmiş hekim ve sağlık çalışanları en az 2 hafta süreyle görevlendirmeden muaf tutulmalıdır. 60 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan doktor ve sağlık çalışanları görevlendirmeden muaf tutulmalıdır. Hamile ve 6 yaşından küçük çocuğu olan hekim ve sağlık çalışanları görevden muaf tutulmalıdır. Eşlerden her ikisi de kamu görevlisi ise eşlerden sadece biri atanmalıdır. Çocuklarının okul, anaokulu gibi bakım ve eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır. Teşvik ve takviye gibi ek ödemeler eksiksiz yapılmalı, fiyat indirimi yapılmamalı ve bu şekilde yeni mali mağduriyetler yaratılmamalıdır.

Hekim ve sağlık çalışanı açığını kapatmak için yapılacak atama ve sağlık hizmeti sunumunda aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

“ÖNCELİK HEKİMLERDEN VE SAĞLIK ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLERİNDEN YILLIK İZİN VEYA AVUKATLIK İZİNLERİNİ KULLANMALARI İSTENMEMELİ”

Depremden etkilenen bölgelere görevlendirilecek istekli hekim ve sağlık çalışanının sayısı ve süresi de dahil olmak üzere planlaması önceden duyurulmalı ve talepler buna göre toplanmalıdır. Öncelik isteyerek çalışacak doktorlara ve sağlık çalışanlarına verilmeli, onlardan yıllık izin ve vekaletname bırakmaları istenmemelidir. Pandemi döneminde olduğu gibi ülkemiz genelinde de sağlık hizmetlerinde belirli sınırlamalar getirilmelidir. Sağlık kuruluşlarına hızlı hasar tespit çalışması yapılmalı, artçı sarsıntılardan etkilenecek sağlık kuruluşlarına hizmet verilmemeli, hizmetin sağlanması için konteyner veya çadır şeklinde sağlık birimleri, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler hizmete açılmalıdır. sağlık hizmetlerinin

“AFET BÖLGESİNDE ACİL DURUM KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLMELİ VE HASTA TAŞIMALARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KOORDİNASYON YAPILMALIDIR”

Acil cerrahi branşlarında kan, tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı doktor ve sağlık çalışanları tarafından karşılanmalıdır. Soğuk zincir ihtiyacı olan aşı ve diğer tıbbi malzemeler ilçe sağlık müdürlüklerinin sorumluluğundan temin edilmelidir. Afet bölgesindeki acil durumların kapasitesi güçlendirilmeli ve hasta sevkleri dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir. Tıp ve sağlık çalışanlarının barınma, beslenme, dinlenme ve kişisel hijyenlerinin sağlanması için gerekli tesisler oluşturulmalıdır. Hekim ve sağlık çalışanlarının etkin hizmet verebilmesi için dinlenme ve dönüşümlü çalışma sağlanmalıdır.

“ACİL DURUMLAR OLMADIkça DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÜVENSİZ ALANLARA GÖNDERİLMEMELİDİR”

Afet bölgesinde güvenlik önlemleri alınmalıdır. Acil bir durum olmadıkça doktorlar ve sağlık çalışanları güvenli olmayan bölgelere gönderilmemelidir. Ölen kişinin kaydı ve cenazenin korunması için yeterli sayıda ceset torbası ve soğuk hava deposu sağlanmalıdır. Doktor ve sağlık çalışanları dışındaki görevlilerden oluşacak yakınlarını arayanlar için kayıt ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Sağlıkla ilgili birlik, oda, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmalı ve karşılıklı bilgi akışı sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu